.

Missie / Visie


PsyZorg ZO-Brabant is een regionaal samenwerkingsverband van 20 kleine en middelgrote psychologenpraktijken in de regio Zuidoost Brabant. Zij leveren kortdurende, maar ook langere psychologische zorg. Deze is laagdrempelig, toegankelijk en dicht bij huis. De zorggroep staat garant voor kwalitatief hoogwaardige diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van milde tot matig/ernstige psychische problematiek en indien nodig voor een adequate verwijzing. Tevens staat de zorggroep garant voor verschillende vormen van geïndiceerde preventie.

De coöperatie stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan de versterking van de gezondheidszorg in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder, in nauwe samenwerking met de somatische zorg.

De coöperatie profileert zich naar derden (cliënten, verwijzers, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners) als het aanspreekpunt voor GGZ-georiënteerde zorg in de regio Zuidoost-Brabant.
De coöperatie realiseert bovenstaande door het ontwikkelen en uitvoeren van behandelmodulen, het bevorderen van deskundigheid en het komen tot samenwerkingsafspraken met andere partijen. De zorggroep stelt zich eveneens het bevorderen van spreiding en continuïteit van het aanbod aan psychologische zorg in Zuidoost-Brabant tot doel.

Op basis van kennis en kunde inzake diagnostiek, indicatiestelling en kortdurende generalistische psychologische zorg zijn wij aanspreekpunt voor de psychologische problematiek. Dit realiseren we door:

  • een sterk psychologennetwerk
  • het optimaal benutten van de aanwezige kennis, kunde en ervaring
  • het verder gezamenlijk ontwikkelen van hoogwaardige behandelingsmogelijkheden
  • het realiseren en uitbouwen van samenwerkingsrelaties
  • het aanspreekpunt zijn voor financiers, partners en opleidingen in de AGZ, GGZ en OGGZ