.

Bestuur

Aan het hoofd van de coöperatie staat een driekoppig bestuur:

  • Voorzitter: Maarten Ooijman, praktijkhouder en regiebehandelaar. Aanspreekpunt voor overleggen met ketenpartners, zorgverzekeraars en andere externen.
  • Secretaris: Gerdy Snijders, praktijkhoudster en regiebehandelaar. Aanspreekpunt voor onderdeel e-health.
  • Penningmeester: René van Hoenselaar. Achtergrond als financial in het sociaal domein met ruime ervaring in de WLZ, ZvW, WMO en Jeugdwet. Verantwoordelijk voor de administratie. Aanspreekpunt voor declaraties van de coöperatie.