.

Vergoeding van behandelingen in de GGZ

Of behandeling door de zorgverzekeraar wordt vergoed is afhankelijk van de DSM V diagnose die wordt gesteld. Van onderstaande diagnoses wordt de behandeling niet vergoed door de verzekeraar. Mocht u twijfelen over de diagnose, dan adviseren we u te overleggen met de psycholoog waar u de client naar wilt verwijzen.

Diagnoses en/of behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen:

 • Aanpassingsstoornissen

 • Beperkte neurocognitieve stoornis

 • Communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis

 • Het stellen van een diagnose zonder te willen behandelen, bijvoorbeeld een ADHD-onderzoek

 • Een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk niet genoeg helpt of wanneer de client bang is voor bijvoorbeeld bloed of injecties

 • Een IQ-test, zonder dat dit bij een behandeling hoort

 • Een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem

 • Huidpulkstoornis, behalve als er ernstige lichamelijke complicaties zijn

 • Leerstoornissen, bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie

 • Lichte eetbuistoornis

 • Premenstruele stemmingsstoornis

 • Problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid

 • Psychische klachten als de client (nog) geen psychische stoornis heeft

 • Psychische klachten door een lichamelijke aandoening of door medicatie

 • Relatieproblemen

 • Seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen

 • Slaapstoornissen

 • Verslaving aan nicotine, bijvoorbeeld aan sigaretten

 • Verstandelijke beperking

 • Verzamelstoornis, behalve als deze heel ernstig is